Przygotowanie działki pod budowę domu

Przygotowanie działki pod budowę domu

Sam zakup działki budowlanej nie oznacza, że mamy do czynienia z terenem gotowym do rozpoczęcia prac budowlanych. Bardzo często jest to niezagospodarowany kawałek ziemi, wymagający sporo pracy szykującej go pod budowę domu, co jest równie istotne jak sama budowa. Wcześniejsze staranne przygotowanie terenu gwarantuje, że kolejne etapy prac budowlanych powinny przebiegać bez większych utrudnień i niespodzianek.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, pierwszą rzeczą, jaką nakazują nam przepisy, jest dokładne ogrodzenie terenu. Zakupiona przez nas działka powinna mieć wyznaczone w narożnikach punkty geodezyjne, czyli znaki graniczne. Jeśli jednak z jakichś powodów ich nie ma, wówczas będziemy zmuszeni zatrudnić geodetę do ponownego ich wytyczenia. Wykonanie ogrodzenia jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym, a tym samym uniknięcia nieszczęśliwego wypadku na naszym placu budowy. Warto wiedzieć, że przepisy wymagają jedynie zabezpieczenia obszaru, na którym będą prowadzone prace. Oznacza to, że niekoniecznie trzeba grodzić cały teren posesji, szczególnie jeśli jest on dość obszerny. Wymogiem natomiast jest żółta tablica ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi inwestycji, m.in. dane inwestora, wykonawcy i kierownika, rodzaj inwestycji, podstawa prawna, która musi zawisnąć na ogrodzeniu w widocznym miejscu, najlepiej przy wjeździe na działkę. Ważną kwestią prawną jest również stworzenie miejsca na działce do składowania materiałów, które zgodnie z przepisami muszą być przechowywane w granicach posesji. Oczywiście muszą one być składowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla pracowników i osób postronnych. Tutaj popularnym rozwiązaniem jest wynajęcie specjalnego kontenera.

Rzadko kiedy uda nam się uniknąć konieczności usunięcia zarośli, krzewów, a niekiedy nawet drzew. Na wycięcie ostatnich obecnie już nie we wszystkich przypadkach wymaga się uzyskania stosownego pozwolenia. W kluczowym kroku w przygotowaniu terenu pod budowę znów pomoże nam geodeta, przeprowadzając prace poziomowania naszej działki. Uzyskana wiedza ma na celu określić, czy teren jest wystarczająco równy, czy też konieczna będzie jego niwelacja, czyli wyrównanie pozwalające na bezpieczne wylanie fundamentów i dalsze prace. Zabieg ten może wymagać wywiezienia części ziemi, lub przeciwnie, sprowadzenia i usypania jej w wybranych miejscach. Sam proces plantowania terenu zaleca się zlecić profesjonalnej firmie, dysponującej odpowiednim sprzętem, jak koparki, spychacze czy walce, tym bardziej w przypadku działek o widocznych nierównościach, z pagórkami i wzniesieniami. Usługi geodety są ponownie niezbędne przy wyznaczaniu granic budynku, co robione jest zgodnie z planem zagospodarowania terenu, dołączonego do wniosku o pozwolenie na budowę.

Warto również przemyśleć kwestię dostępu do energii elektrycznej na czas trwania prac. Specjaliści rekomendują przyłączenie do sieci i korzystanie z prądu budowlanego, co będzie wymagało wykonania tymczasowego przyłącza z rozdzielnicą budowlaną.

Dodaj swój komentarz