Budownictwo robi się za drogie

Budownictwo robi się za drogie

Okresy hossy w mieszkaniówce zawsze też są złotymi czasami dla budowlanki. Tak to wyglądało w latach 2005-2007 (przed kryzysem 2008), tak też wyglądało w ostatnich dwóch, trzech latach, gdy ceny lokali mieszkalnych rosły w rekordowym tempie. Drożyzna przekładała się na…
 Usuwanie dachu z eternitu

Usuwanie dachu z eternitu

Choć nazwa eternit pochodzi od łacińskiego rzeczownika oznaczającego długowieczność, paradoksalnie skraca też życie mieszkańców budynków, w których pokrycie dachowe zawiera ten budulec. Wszystko przez azbest, który jest ważnym składnikiem eternitu. Dziś już wiadomo, że materiały tego typu są rakotwórcze, a…
 Wykopy liniowe – czym są i jak je wykonać

Wykopy liniowe – czym są i jak je wykonać

Wykopami określa się budowle ziemne, które uznawane są w branży za konstrukcje tymczasowe bądź stałe, w zależności od ich trwałości. Wykopy wykonuje się praktycznie podczas każdej inwestycji budowlanej. Są one konieczne do tego, aby zapewnić odpowiednie warunki ziemne przed rozpoczęciem…
 Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Podczas początkowej fazy robót budowlanych sprawdza się jakość gruntu, na którym później wznosić się będzie budynek. Zanim rozpocznie się jakiekolwiek prace konstrukcyjne, trzeba się upewnić, że struktura gruntu pozwala na bezpieczne kontynuowanie inwestycji na danym terenie. Kiedy podłoże nie spełnia…