Niwelacja i równanie terenu

Różnice wysokości w obrębie działki to częsta wada. Szczególnie, jeśli szukamy gruntu w miejscu, gdzie na sprzedaż zostało już niewiele nieruchomości gruntowych. Czasami też może o tym zdecydować cena, jako że nierówne działki są zazwyczaj tańsze. Nabywając taką działkę należy mieć świadomość, że przed rozpoczęciem budowy będzie ona wymagała równania, którego elementem jest niwelacja terenu.

Niwelacja rozpoczyna się dokładnym opomiarowaniem działki, na której to podstawie można dokładnie określić jej położenie względem drogi. To pozwala na zaplanowanie prac ziemnych, prowadzących do wyrównania terenu. Właśnie ten proces nazywamy niwelacją terenu i polega on na usuwaniu wypiętrzeń oraz zagłębień, tak aby powierzchnia działki stała się równa. Oznacza to, iż niwelacja nie zawsze jest zbieraniem nadmiaru materiału – czasami wręcz odwrotnie, trzeba materiał przywieźć, aby zniwelować zagłębienia.

Należy pamiętać, że niwelacja terenu jest uznawaną za robotę budowlaną (konkretnie za pracę przygotowawczą), wymaga więc uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie niwelacji bez tego pozwolenia rodzi ryzyko uznania jej za samowolę budowlaną.

Niwelacja terenu może wydawać się prostym zadaniem, jednak z praktyki wiemy, że tak nie jest. Bez odpowiedniego sprzętu (niwelarka, spychacz, koparka) oraz wiedzy łatwo popełnić kardynalne błędy. Do tego ten typ robót ziemnych jest bardzo czasochłonny. Nie warto więc podejmować się samodzielnego wykonywania niwelacji.