Wykopy

Profesjonalnie wykopem określa się przestrzeń powstałą przez usunięcie z niej gruntu. Wykop musi mieć odpowiednie parametry, czyli zarówno wymiary horyzontalne (obrys), jak wertylane (głębokość). O ile płytkie wykopy nie stawiają przed wykonawcą zbyt dużych wyzwań inżynieryjnych, o tyle wykopy głębokie są już poważnym przedsięwzięciem. Należy uwzględnić w nich parametry podłoża (w zestawieniu z parametrami wykopu), dobrać odpowiednie zabezpieczenie zarówno ścian, jak i dna. Tutaj wykonawca musi brać pod wzgląd wiele aspektów, w tym sąsiedztwo budynków i innych konstrukcji – takie prace często są wykonywane np. w miastach, w środku gęsto zabudowanego terenu. Nieodpowiednia parametryzacja wykopy może doprowadzić do katastrofy budowlanej czy zasypania pracowników.

Zabezpieczenie ścian wykopu wymagane jest, jeśli jego głębokość wynosi więcej niż 100 cm. Można zastosować wzmocnienia ścian lub ściany pochyłe. W tym drugim przypadku kąt nachylenia jest uzależniony od głębokości i kształtu wykopu oraz rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych. Poza tym wykonawca wykopu musi zadbać o szereg innych kwestii, jak chociażby wykonanie odpływów, które pozwolą uniknąć zalania wykopu przez wodę opadową, czy wyznaczenie strefy pracy sprzętu mechanicznego.

Jak widać więc, wykonanie wykopu, szczególnie głębokiego, wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale też wiedzy, która pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa oraz konfliktu z prawem. Z tego względu warto skorzystać z naszych usług, ponieważ posiadamy wieloletnie branżowe doświadczenie.