Remediacja gruntu

Tereny poindustrialne lub porolnicze często są atrakcyjne pod względem budowlanym. Mogą jednak posiadać poważną wadę w postaci wprowadzonych do gleby zanieczyszczeń. Terminem “remediacja gruntu” określamy zabiegi mające na celu oczyszczenie ziemi z substancji groźnych i ryzykownych.

Remediacja jest kwestią z pogranicza robót ziemnych i ochrony środowiska. Nie zawsze przeprowadzana jest jako bezpośredni wstęp do realizowania inwestycji. Czasami chodzi jedynie o przywrócenie danemu terenowi pełnych walorów przyrodniczych.

Bardzo często stosowane jest metoda remiediacji ex situ, czyli najprostsza z możliwych, bo polegająca na zdjęciu wierzchniej warstwy gleby i zastąpieniu jej nową, niezanieczyszczoną. Metoda ta w wielu przypadkach wybierana jest nie ze względu na optymalność, ale brak wiedzy o tym, że całą operację można przeprowadzić inaczej. Metody remediacji gruntu in situ polegają na wydobyciu zanieczyszczonej gleby i oczyszczeniu jej na miejscu, a następnie ponownym użyciu.

Wbrew pozorom metoda ex situ zazwyczaj jest metodą droższą. Do tego jest niekorzystna pod względem środowiskowym, ponieważ nie prowadzi do usunięcia zanieczyszczeń, a jedynie do przemieszczenia ich gdzie indziej, np. na wysypisko. Remediacja gruntu in situ pozwala przywrócić czystość gleby, bez konieczności jej transportowania, co jest również sposobem na redukcję kosztów.

Remediacja gruntu wymaga wiedzy i doświadczenia, szczególnie w przypadku in situ, gdzie kluczowy jest dobór odpowiedniej metody, uwzględniającej specyfikę działki, rodzaj podłoża, jak też typ zanieczyszczeń.