Co grozi za nielegalne wywożenie gruzu

Co grozi za nielegalne wywożenie gruzu

Planujesz remont mieszkania? Pamiętaj o przygotowaniu kontenera bądź worka na gruz i inne poremontowe odpady. Wyrzucania tego do tradycyjnych śmietników grozi wysokim mandatem, dlatego przed remontem należy sprawdzić jak w danym mieście wywożony jest gruz. W zależności od gminy bądź spółdzielnie może to odbywać się w inny sposób.

Gruzu nie można wyrzucać do tradycyjnych koszy na śmieci, które przeznaczona są wyłącznie na odpady komunalne. W każdym mieście funkcjonują specjalne firmy, które odpłatnie zajmują się odbiorem gruzu. W niektórych gminach bądź u zarządców spółdzielni jedne worek odbierany jest bezpłatnie po uprzednim zgłoszeniu tego w urzędzie lun u zarządcy nieruchomości. Warto to sprawdzić, by później nie mieć problemów z odpadami, bo za nieodpowiednie wyrzucanie gruzu grożą wysokie kary finansowe w wysokości nawrót 1500 zł, a wszechobecny monitoring pozwala szybka znaleźć sprawcę.

Odpady remontowe nie mogą być wyrzucane do zwykłego śmietnika, gdyż nie są to odpady komunalne. I nawet ich niewielka ilość musi znaleźć się w oddzielnym pojemniku. W przypadku mniejszej ilości, do 35 kg gruzu, można zakupić specjalny worek na śmieci i przekazać go do wywozu odpadów, ale wcześniej należy to zgłosić. Jednak niektóre osoby, które nie chcą płacić za dodatkowe śmieci, ryzykując mandat i wysokie kary finansowe, decydują się wywieźć gruz do lasu lub w inne ustronne miejsce. Kodeksu wykroczeń podaje, że za tego typu działanie grozi grzywna od 20 do 5000 złotych.

Większość remontów wiąże się z dużą większą ilością gruzu niż wspominane wcześniej 35 kg. Jeśli skuwamy płytki bądź burzymy ściany, takich odpadów będzie ponad tona. Wówczas trzeba zamówić specjalny worek zwany big bagiem bądź kontener, do których można wrzucić nawet kilka ton cegieł, płytek czy paneli. W zależności od wagi i rodzajów odpadów koszt wywozu wynosi minimum kilkaset złotych. Tańszy jest wywóz samego gruzu, droższy gdy zmieszamy odpady poremontowe. Zgłoszenie zapotrzebowania na wywóz gruzu jest bardzo proste – wystarczy zadzwonić do odpowiedniej firmy lub wypełnić formularz zgłoszeniowy, wskazując datę wywozu. Płatność często odbywa się wcześniej, dlatego gruz wywożony jest szybko i bezproblemowo. Choć jest to kosztowane to pozwoli unikać nieprzyjemności wynikających z konsekwencji nielegalnego składowania czy wywożenia tego typu odpadów.

Dodaj swój komentarz