Co Polacy wiedzą o termomodernizacji? – badanie

Co Polacy wiedzą o termomodernizacji? – badanie

W ostatnio przeprowadzonych badaniach dotyczących termoizolacji w polskich domach wskazano, ze taki zabieg poleca ponad 90 proc. ankietowanych. Co ciekawe, w ciągu ostatnich pięciu lat Polacy na udogodnienia termoizolacyjne przeznaczali pokaźne kwoty, od 10-30 tys. zł, ale są zadowoleni z efektu. Badanie „Zimno, cieplej, gorąco… Co Polacy wiedzą o termomodernizacji?” przeprowadzono techniką CAWI za pośrednictwem platformy Omnisurv by IQS, od 06 do 08 kwietnia 2023 roku. Wzięło w nim udział prawie 1000 osób z całej Polski w wieku 30-64 lata. Poniżej wnioski z opublikowanego niedawno raportu.

Z badania „Zimno, cieplej, gorąco… Co Polacy wiedzą o termomodernizacji?” wynika, że aż 81 proc. Polaków jest w stanie określić, czym jest termomodernizacja. Ponadto raport wskazuje, że termomodernizację w różnym stopniu w ostatnich pięciu latach w swoich domach wprowadziło aż 42 proc. Polaków. Najczęściej polegało to na ocieplaniu ścian zewnętrznych i wymianie okien na nowe, bardziej szczelne oraz na wymianie instalacji grzewczej lub pieca grzewczego na bardziej ekologiczny. Mniejszy odsetek Polaków korzystał z odnawialnych źródeł energii. Niemniej na wszelkie zmiany termoizolacyjne około 27 proc. Polaków przeznaczyło niecałe 10 tys. zł. Podobna liczba respondentów wydała od 30 tys. do 50 tys. złotych. Jednak najwięcej, bo ponad 35 proc. Polaków, na termoizolację swojego domu wydało od 10 do 30 tys. zł.

Powodem decyzji o zastosowaniu termomodernizacji u 69 proc. osób był komfort cieplny, następnie oszczędności (61 proc.) oraz obawy przed rosnącymi kosztami energii (48 proc). Około 27 proc. ankietowanych potwierdziło, że ich rachunki za ogrzewanie obniżyły się od 20 do 30 proc, co daje rocznie oszczędność na poziomie od 1 tys. do 3 tys. zł. Natomiast osoby, które nie zdecydowały się na termomodernizację w swoim domu jako powód wskazały brak potrzeby takich działań (około 36 proc.) oraz wysokie koszty instalacji lub prac modernizacyjnych (około 33 proc.), dlatego zdaniem specjalistów konieczna jest odpowiednia promocja zalet stosowania termoizolacji w ujęciu długofalowym. Termomodernizacja jest najlepszym sposobem na oszczędzanie energii w domach i obniżenie wysokich rachunków za ciepło. Przy właściwej izolacji termicznej pomieszczeń mogą być one niższe nawet o 40 proc. Warto też wspomnieć o możliwości uzyskania rządowej dopłaty na ekologiczną transformację budynków mieszkalnych, która może wynieść jednorazowo nawet 136,2 tys. złotych, ale pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów.

Dodaj swój komentarz