Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu

Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu

Duże różnice poziomów na działce jak pagórki, spadki i inne nierówności terenu nigdy nie są pożądane. Po przeprowadzeniu stosownych pomiarów geodezyjnych może okazać się, że niezbędna będzie niwelacja terenu, czyli prace mające na celu zredukowanie lub całkowite wyrównanie powierzchni działki. Może wiązać się to zarówno z usunięciem nadmiaru ziemi, ale również dowiezieniem znacznej jej ilości i użycia do zasypania dołów i zagłębień. Kiedy wyrównywanie działki jest konieczne?

Niwelacja terenu to jeden z początkowych etapów robót budowlanych. Specjaliści podkreślają, iż równie istotny jak sama budowa. Praktycznie każda działka przeznaczona pod budowę wymaga prac przygotowawczych, jak oczyszczenie, wyrównania czy stabilizacja gruntu i to niezależnie od rodzaju inwestycji, budowy dróg, parkingów czy też nieruchomości. Jest to również jedna z pierwszych, koniecznych prac, którą należy przeprowadzić przed rozpoczęciem budowy domu mieszkalnego. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez geodetę określa się położenie pomiędzy dwoma lub wieloma punktami terenu, a następnie tworzy siatkę wysokościową terenu. Pozyskane dane wykorzystywane są w procesie planowania równania terenu. Z uwagi na fakt, że proces niwelacji wiąże się z koniecznością niezwykłej precyzji oraz wykorzystania specjalistycznych urządzeń warto zainwestować w usługi profesjonalnej firmy, posiadającej odpowiednią wiedzę i kompetencje. Szczególnie iż sam proces wymaga przestrzegania pewnych przepisów, jak np. dotyczących zadbania o odpowiednie stosunki wodne naszej nieruchomości. Warto również wspomnieć, że w świetle prawa niwelacja terenu jest uznawana za pracę przygotowawczą budowy domu w związku czym, nie może być rozpoczęta przed uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie nadzór budowlanym może uznać wszelkie działania jako samowolę budowlaną i nałożyć na właściciela karę grzywny.

Przewrotnie, niekiedy dla niektórych właścicieli problemem jest zbyt płaska i równa działka. Decydują się oni wówczas na przekształcenie terenu ze względów czysto estetycznych, chcąc uatrakcyjnić swój teren poprzez stworzenie na nim poziomów i skarp.

Niwelacja terenu to szczególnie ważny etap przy tworzeniu nowego ogrodu. Jest to zabieg niezbędny, gdy chcemy uniknąć gromadzenia się wody deszczowej, która może zaszkodzić posadzonym drzewom i kwiatom. Spływająca deszczówka spowoduje podmywanie korzeni roślin i będzie powodować ich gnicie i obumieranie. Długo gromadząca się woda w postaci kałuż będzie tutaj bardzo niewskazana, dlatego tak istotne jest wyrównanie powierzchni działki przed założeniem ogrodu. Będzie to również dobra okazja do stworzenia skalniaków czy pagórków dla naszego nowego projektu.

Niwelacja terenu okaże się również niezbędnym zabiegiem, przy tworzeniu i realizowaniu projektów dla poszczególnych obszarów działki, kiedy to kolejne części mają spełniać oddzielne funkcje, np. takie jak parking, plac zabaw czy ogród. Niwelacja pozwoli ukształtować dany teren zgodnie z zamysłem projektanta.

Dodaj swój komentarz