Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Podczas początkowej fazy robót budowlanych sprawdza się jakość gruntu, na którym później wznosić się będzie budynek. Zanim rozpocznie się jakiekolwiek prace konstrukcyjne, trzeba się upewnić, że struktura gruntu pozwala na bezpieczne kontynuowanie inwestycji na danym terenie. Kiedy podłoże nie spełnia przewidywanych norm w zakresie prawa budowlanego, nierzadko potrzebna jest stabilizacja gruntu. Czym jest i jak się ją wykonuje? O tym, w poniższym artykule.

Czym jest stabilizacja gruntu?

Stabilizacja gruntu jest procesem technologicznym polegającym na rozdrobnieniu istniejącej już warstwy ziemi, dokładnym jej wymieszaniu ze spoiwem hydraulicznym. Stabilizację wykonuje się przy możliwie optymalnej wilgotności tak, aby osiągnąć wymagane prawem parametry wytrzymałościowe podłoża, na którym rozpocząć się ma za chwilę generalny etap budowlany. Poza tym technologia stabilizacji pomaga ulepszyć docelowe podłoże gruntowe. Umożliwia też wykonanie podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) oraz podbudowy zasadniczej (górna warstwa).

Podstawowe sposoby stabilizacji gruntu

Stabilizację gruntu można wykonać na kilka sposobów. Najpopularniejszym z nich jest stabilizacja spoiwem hydraulicznym. W jej przypadku używa się sypkich materiałów wiążących, potrzebujących wody do procesu stwardnienia. Cechuje je to, że do wiązania materiałów nie potrzebują dostępu do powietrza. W zależności od użytego w procesie materiału wyróżnia się stabilizację cementem (najczęściej wykorzystywana podczas utwardzania powierzchni pod budowę drogi), stabilizację żużlem (mimo że sam żużel jest produktem ubocznym w hucie metali, wykorzystywany jest przy produkcji cementu), stabilizację popiołami lotnymi (odpad z elektrociepłowni, często stosowany w stabilizacji podłoża ze względu na tanie pozyskanie) oraz stabilizację spoiwem drogowym (umożliwia osiągnięcie optymalnej wytrzymałości podłoża).

Inną popularną metodą utwardzania podłoża jest stabilizacja gruntu wapnem. Główną cechą tej metody jest bardzo wysoka skuteczność osuszenia ziemi pod budowę. Wapno zmienia też odczyn gruntu, a także umożliwia neutralizację jego części organicznych. Wapno jest spoiwem powietrznym, do pełnego związania potrzebuje obecności dwutlenku węgla z atmosfery. Stabilizacja podłoża wapnem jest wykorzystywana w szczególności na bardzo wilgotnych, trudnych do utwardzenia terenach.

Ostatnią metodą stabilizacji jest użycie ziarnistego dodatku hydrofobowego. Dodatek najczęściej dodaje się do ziemi w formie proszkowanej. Pozwala to na ochronę konstrukcji gruntu przed degradującym działaniem ujemnych temperatur i wody. Stabilizacja dodatkiem hydrofobowym pomaga zachować wymaganą jakość konstrukcji podczas jej eksploatacji przez bardzo długi okres.

Metody stabilizacji gruntu

Zalicza się dwie podstawowe metody stabilizacji podłoża. Pierwszą z nich wykonuje się na miejscu. Metoda ta jest popularna ze względu na wygodę jej wykonywania. Jej ogromną zaletą jest także stosunkowo niska cena, dzięki czemu wybierana jest częściej od drugiej metody, którą jest stabilizacja w węźle stacjonarnym. Ta forma polega na wymieszaniu gruntu w mieszarkach stacjonarnych i późniejszym przetransportowaniu ukończonego produktu na miejsce docelowe. Jest to bardzo efektywna metoda. Jej minusem jest jednak wysoka cena.

Dodaj swój komentarz