Wykopy liniowe – czym są i jak je wykonać

Wykopy liniowe – czym są i jak je wykonać

Wykopami określa się budowle ziemne, które uznawane są w branży za konstrukcje tymczasowe bądź stałe, w zależności od ich trwałości. Wykopy wykonuje się praktycznie podczas każdej inwestycji budowlanej. Są one konieczne do tego, aby zapewnić odpowiednie warunki ziemne przed rozpoczęciem docelowej budowy. Jednym z ich rodzajów jest wykop liniowy. Czym jest i jak się go wykonuje? O tym w poniższym artykule.

Czym jest wykop liniowy?

Wykop liniowy jest jedną z najbardziej popularnych robót ziemnych konieczną w procesie budowlanym. Wykonywany jest na długim i wąskim pasie terenu. Jego ogromną zaletą jest niewielka ingerencja w dany obszar i dość niskie oddziaływanie na grunt. Pozwala to na zachowanie terenu inwestycyjnego w dobrym stanie i chroni go przed niepotrzebnymi ubytkami. Będzie miało to duże znaczenie w kolejnych punktach budowy.

Z wykopów liniowych korzysta się przede wszystkim podczas: wykonywania przyłączy kanalizacji, budowy wodociągów, drenaży, ulic, dróg, torowisk kolejowych, układania podziemnej instalacji elektrycznej czy też ogrodzenia. Poza tym wykopy liniowe są pomocne w eliminacji stojącej wody, poprawie warunków rozwoju i wyglądu roślin, a także uchronieniu naszego domu przed podtopieniem.

Jak wykonać wykop liniowy?

Do wykonania wykopu liniowego niezbędna jest koparka, minikoparka lub koparko-ładowarka z wąską łyżką. Najmniejszą ingerencję w teren zapewnia wykorzystanie specjalistycznej koparki łańcuchowej.

Wykopy dzielimy ze względu na czas trwania (tymczasowy – do roku; trwały – wykorzystywany dłużej niż kilka lat), szerokość dna wykopu (szerokoprzestrzenne – szersze niż 1,5 m; wąskoprzestrzenne – węższe niż 1,5 m) oraz jego głębokość (płytkie – poniżej 1 m głębokości; średniogłębokie – od 1 do 3 m głębokości; głębokie – powyżej 3 m).

Wszelkie prace przeprowadza się na podstawie projektu budowlanego sporządzonego w ramach wykonywanej inwestycji. Nad całością powinien sprawować opiekę kierownik budowy. Na początku trzeba zdjąć wierzchnią warstwę gruntu, tak aby umożliwić wykopanie rowu o odpowiednich wymiarach. Wskazane jest, żeby przed rozpoczęciem prac zapoznać się z warunkami geofizycznymi terenu, na którym odbywać się będą prace budowlane. Pozwoli to na wyeliminowane czynników, które mogłyby stanąć na przeszkodzie w trakcie robót. Poprawnie wykonany wykop liniowy umożliwia zaoszczędzenie do 80% powierzchni gruntu.

Bardzo ważne jest uwzględnienie podczas prac wykopowych miejsca położenia wszelkich instalacji i sieci biegnących pod ziemią. Przez cały czas trwania prac ziemnych niezbędne jest ciągłe odwadnianie wykopu. W celu umożliwienia prawidłowego odpływu zachowuje się odpowiedni spadek podłużny wzdłuż linii robót. Inną konieczną formą zabezpieczenia wykopu są szalunki. Liniowa obudowa systemowa pozwoli na komfort i bezpieczeństwa dalszych prac. Na samym dnie wykopu już na zakończenie, wylewa się często kilkucentymetrową warstwę betonu celem zabezpieczenie ścian ziemi przed wdzierającą się wilgocią. Przy okazji dolna część wykopu zostanie ustabilizowana.

Dodaj swój komentarz